ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ТРОЯН
Издаване на преписи на удостоверения или на препис – извлечения от съставени актове за гражданско състояние
ЗАЯВЛЕНИЕ
от
Собствено име
Презиме
Фамилия
E-mail
ЕГН
Лична карта №
Издадена от
Издадена на
Телефон
Допълнителен телефон
Пощенски код
Област
Община
Населено място
Постоянен адрес
Моля,
 
Дата: 22.10.2017 г.
Цена
Вид Цена Период
Обикновена 4.00 лв 3 ден
Бърза 6.00 лв 1 ден
Експресна 8.00 лв в рамките на работния ден
Необходими документи
Наименование
Лична карта
Прилагам следните документи:
Електронно подписване:
Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин:
Електронен документ:


Хартиен документ:
Моля потвърдете: