ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ТРОЯН
Издаване на удостоверение за търпимост
М О Л Б А
от
Собствено име
Презиме
Фамилия
E-mail
ЕГН
Лична карта №
Издадена от
Издадена на
Телефон
Допълнителен телефон
Пощенски код
Област
Община
Населено място
Постоянен адрес
ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Собственик съм на имот съставляващ парцел/имот № .
От кв. № 
по Плана на .
Моля
 
Дата: 22.10.2017 г.
Цена
Вид Цена Период
Обикновена 30.00 лв 30 дни
Необходими документи
Наименование
Нотариално заверена декларация от двама свидетели за времето на извършване на строежа
Документ за собственост на имот - дворно място/сграда
Лична карта
Прилагам следните документи:
Електронно подписване:
Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин:
Електронен документ:


Хартиен документ:
Моля потвърдете: